นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 58,026 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  • หมู่ที่ 7 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
  • โทรศัพท์ 056-029-356 โทรสาร 056-029-356
    อีเมล์ lanba.pcb@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา