นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 58,048 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 เม.ย. 64คู่มือการร้องเรียน / ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า แชร์  
31 มี.ค. 64ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน มีนาคม 2564 แชร์  
26 ก.พ. 64ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
29 ม.ค. 64ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน มกราคม 2564 แชร์  
31 ธ.ค. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน ธันวาคม2563 แชร์  
30 พ.ย. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
30 ต.ค. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน กันยายน 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
29 พ.ค. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
30 เม.ย. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน เมษายน 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน มีนาคม2564 แชร์  
31 มี.ค. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน มีนาคม 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63ทะเบียนควบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
31 ม.ค. 63ทะเบียนตวบคุมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต ลานบ่า เดือน มกราคม 2563 แชร์  
ลำดับ 1-17 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 17 รายการ
เปลี่ยนภาษา