เมนูหลัก

บริการประชาชน - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการประเมินความพึงพอต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ 112
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มาติดต่อขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า156

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB