เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองสวัสดิการสังคม124
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม138
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองช่าง123
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองคลัง118
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในสำนักงานปลัด อบต.118
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ การแบ่งงานส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562118

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB