นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 58,027 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
1 ก.พ. 64ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
31 ธ.ค. 63ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
30 พ.ย. 63ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชาทำด้วยไม้สัก 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
29 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
27 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
26 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานสลิงบ้านคลองสีฟัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
26 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าขาม หมู่ที่ 5 ซอยสายลมเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 พ.ค. 63 จ้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล.บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
25 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกเหมืองท้ายชลประทาน บ้านคลองสีฟัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
18 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค หมายเลข 416 58 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
13 พ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล.บ้านไทรหย่อน หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
13 พ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 29 รายการ
เปลี่ยนภาษา