นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 23 คน

เยี่ยมชม 6,175 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

1 มิถุนายน 2563 54 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.86 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา