นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 22 คน

เยี่ยมชม 6,419 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

1 ตุลาคม 2562 67 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.42.12 KB   แสดงภาพ
.93.23 KB   แสดงภาพ
.94.62 KB   แสดงภาพ
.92.43 KB   แสดงภาพ
.30.29 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา