นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 7,173 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

31 ตุลาคม 2562 27 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบ 2562.pdf923.91 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา