นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 8 คน

เยี่ยมชม 6,411 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

2 กันยายน 2562 58 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.39.17 KB   แสดงภาพ
.91.71 KB   แสดงภาพ
.90.66 KB   แสดงภาพ
.91.79 KB   แสดงภาพ
.52.55 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา