นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 83 คน

เยี่ยมชม 18,962 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

2 กันยายน 2562 45 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562353.88 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา