นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 7,176 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

1 ตุลาคม 2562 50 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562340.06 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา