เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562262 ม.ค. 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562212 ธ.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562234 พ.ย. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562331 ต.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562302 ก.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 16 ซอยทับทิม ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์522 ส.ค. 62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562211 ส.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 16 ซอยทับทิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2919 ก.ค. 62
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562193 มิ.ย. 62
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562191 พ.ค. 62
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB