นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 21 คน

เยี่ยมชม 6,155 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะหมู่บูชาทำด้วยไม้สัก 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พฤษภาคม 2563 70 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.99.82 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา