นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 6,157 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พฤษภาคม 2563 49 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.97.09 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา