นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 13 คน

เยี่ยมชม 6,158 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง จ้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล.บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 พฤษภาคม 2563 54 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.101.39 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา