นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 46,859 คน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 ตุลาคม 3105 130 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563.pdf3.35 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา