นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 58,049 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 64คู่มือประเมินวิทยฐานะ แชร์  
16 มี.ค. 64คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
16 มี.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล แชร์  
ลำดับ 1-3 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 3 รายการ
เปลี่ยนภาษา