นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 32,560 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 ก.ย. 61การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองสวัสดิการสังคม แชร์  
25 ก.ย. 61การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แชร์  
25 ก.ย. 61การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองช่าง แชร์  
25 ก.ย. 61การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในกองคลัง แชร์  
25 ก.ย. 61การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายในสำนักงานปลัด อบต. แชร์  
24 ก.ย. 61มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ การแบ่งงานส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา