เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563163

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB