เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560139
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560134

ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB