นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 68 คน

เยี่ยมชม 32,566 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 ต.ค. 62ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ แชร์  
1 ต.ค. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา