เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  08-1971-6732

 • นางนัชชา วงษ์ภูงา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  09-4638-9997

 • นายเกรียงศักดิ์ อุ่นเรือน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  06-1526-5155

 • นายจักรพันธุ์ ล้ออุทัย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  09-9245-16290.02s. 0.50MB