เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

หัวข้ออ่านวันที่
การประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์29022 พ.ย. 62
การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 18 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์17322 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-2 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB