เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านไทรหย่อน ม.13 1409631615 ก.ย. 63
มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านดงเมือง ม.10 1009631710 ก.ย. 63
มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านท่าขาม ม.5 070963167 ก.ย. 63
มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านไร่พัฒนา ม.14 050963125 ก.ย. 63
งานซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมการผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้านคลองสีฟัน หมู่ 8113 ก.ย. 63
งานซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมการผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 12642 ก.ย. 63
ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 และหมู่ 15652 ก.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3828 ส.ค. 63
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน หมู่ 3, 4, 9, 10, 13.2427 ส.ค. 63
งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน หมู่ 117027 ส.ค. 63
โรคไข้หวัดใหญ่2427 ส.ค. 63
โรคเบาหวาน2627 ส.ค. 63
โรคตาแดง2227 ส.ค. 63
โรคเอดส์2427 ส.ค. 63
โรคมือ เท้า ปาก (hand, foot and mouth disease)2027 ส.ค. 63
โครงการฝึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7521 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 25632417 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563389 ก.ค. 63
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสามเณร ตำบลลานบ่า643 ก.ค. 63
การประชุมพนักงาน คนงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานปลัดอบต.ลานบ่า 7722 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB