นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 15 คน

เยี่ยมชม 6,407 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

17 สิงหาคม 2563 30 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.291.12 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา