นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 16 คน

เยี่ยมชม 6,408 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านไทรหย่อน ม.13 140963

15 กันยายน 2563 21 ครั้ง คมสัน แก่นนาค แชร์  


วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563...

#กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ท่านนายก นภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายก อบต.ลานบ่า ประธานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า
ท่านกำนันเอนก สารีคำ กำนันตำบลลานบ่า
ท่านมานพ กุญชร ประธานสภา อบต. ลานบ่า
ท่านผู้ใหญ่หนูพิษ กาแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทรหย่อน ม.13 ต.ลานบ่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้กับญาติ นายวชน สีหนู (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านไทรหย่อน
ม.13 ต.ลานบ่า จำนวนเงิน 20,000 บาท

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.251.31 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา