นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 6,421 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านดงเมือง ม.10 100963

10 กันยายน 2563 21 ครั้ง คมสัน แก่นนาค แชร์  


วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2563...

#กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ท่านนายก นภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายก อบต.ลานบ่า ประธานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า
ท่านกำนัน เอนก สารีคำ กำนันตำบลลานบ่า
ท่านผู้ใหญ่วงเดือน เกตุทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนครเดิด ม.10
ท่านรองประธานสภาเผ่า อ้นที อบต.ลานบ่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้กับญาติ นายสิมมา พาแก้ว (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านนครเดิด ม.10 ต.ลานบ่า จำนวนเงิน 20,000 บาท

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.122.62 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา