นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 20 คน

เยี่ยมชม 6,180 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านท่าขาม ม.5 070963

7 กันยายน 2563 25 ครั้ง คมสัน แก่นนาค แชร์  

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2563...

#กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ท่านนายก นภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายก อบต.ลานบ่า ประธานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า
ท่านมานพ กุญชร ประธานสภา อบต. ลานบ่า
ท่านผู้ใหญ่สังเวียน สีสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าขาม ม.5 ต.ลานบ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้กับญาติ นางเอี่ยม สุขมา (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านท่าขาม ม.5 ต.ลานบ่า จำนวนเงิน 20,000 บาท

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.265.36 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา