นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 7 คน

เยี่ยมชม 6,428 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านไร่พัฒนา ม.14 050963

5 กันยายน 2563 23 ครั้ง คมสัน แก่นนาค แชร์  

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2563..

.
#กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า


ท่านนายก นภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายก อบต.ลานบ่า ประธานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า
ท่านกำนัน เอนก สารีคำ กำนันตำบลลานบ่า
ท่านผู้ใหญ่กฤษ์อุไร มัคคะวิน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านไร่พัฒนา ม.14
ท่านรองนัชชา วงษ์ภูงา รองนายก อบต.ลานบ่า พร้อมคณะกรรมการ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้กับญาติ นายสอน ริดม่วง (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านไร่พัฒนา ม.14 ต.ลานบ่า จำนวนเงิน 20,000 บาท

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.554.14 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา