นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 32,580 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ก.ย. 63มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านไทรหย่อน ม.13 140963 แชร์  
10 ก.ย. 63มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านดงเมือง ม.10 100963 แชร์  
7 ก.ย. 63มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านท่าขาม ม.5 070963 แชร์  
5 ก.ย. 63มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ บ้านไร่พัฒนา ม.14 050963 แชร์  
3 ก.ย. 63งานซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมการผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้านคลองสีฟัน หมู่ 8 แชร์  
2 ก.ย. 63งานซ่อมระบบไฟฟ้าควบคุมการผลิตน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 แชร์  
2 ก.ย. 63ซ่อมไฟส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 และหมู่ 15 แชร์  
27 ส.ค. 63งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน หมู่ 3, 4, 9, 10, 13. แชร์  
27 ส.ค. 63งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 แชร์  
27 ส.ค. 63โรคไข้หวัดใหญ่ แชร์  
27 ส.ค. 63โรคเบาหวาน แชร์  
27 ส.ค. 63โรคตาแดง แชร์  
27 ส.ค. 63 โรคเอดส์ แชร์  
27 ส.ค. 63โรคมือ เท้า ปาก (hand, foot and mouth disease) แชร์  
17 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 แชร์  
9 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์สถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
18 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. แชร์  
27 พ.ค. 63กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
29 ก.พ. 63นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้ส่วนได้ส่วนเสีย แชร์  
26 ธ.ค. 62ควบคุมภายใน แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 45 รายการ
เปลี่ยนภาษา