เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมพนักงาน คนงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานปลัดอบต.ลานบ่า

แชร์

การประชุมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ คนงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานปลัดอบต.ลานบ่า เพื่อร่วมวางแผน หาแนวทางดำเนินกินกรรมและปฏิบัติภารกิจร่วมกัน รับฟังนโยบายผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB