เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

แชร์

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เพื่อร่วมวางแผน หาแนวทางดำเนินกินกรรมและปฏิบัติภารกิจร่วมกัน รับฟังนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB