เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประจำตำบลลานบ่า เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019

แชร์

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประจำตำบลลานบ่า

เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2563 
   
   โดยปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันฯ แบ่งเป็น 3 ผลัด ดังนี้

  1. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ผลัดที่ 1  เวลา 00.01 - 08.00 น.
  2. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ผลัดที่ 2  เวลา 08.00 - 16.00 น.
  3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ผลัดที่ 3  เวลา 16.00 - 24.00 น.

ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB