เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง-ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค)

แชร์

วันที่ 13 เมษายน 2563...

#งานส่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อน
#งานกู้ชีพกู้ภัย_อบต_ลานบ่า...
#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_อบต_ลานบ่า

ท่านนายก นภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายก อบต.ลานบ่า....
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ อบต.ลานบ่า ออกพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำ นำน้ำส่งให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่ บ้านจางวาง พัฒนา ม.18 ต.ลานบ่า อย่างต่อเนื่อง...

หลังจากที่ได้รับการแจ้ง ประสานขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ อบต.ลานบ่า ดำเนินการเรียบร้อย...

Cr : ภาพถ่าย ลูกข่ายลานบ่า


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB