นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 7,031 คน

ข่าวประชาคมหมู่บ้าน

การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 18 ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

22 พฤศจิกายน 2562 186 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
.372.38 KB   แสดงภาพ
.345.18 KB   แสดงภาพ
.442.27 KB   แสดงภาพ
.285.77 KB   แสดงภาพ
.379.30 KB   แสดงภาพ
.376.24 KB   แสดงภาพ
.429.11 KB   แสดงภาพ
.442.08 KB   แสดงภาพ
.450.76 KB   แสดงภาพ
.417.92 KB   แสดงภาพ
.338.07 KB   แสดงภาพ
.338.07 KB   แสดงภาพ
.396.48 KB   แสดงภาพ
.640.93 KB   แสดงภาพ
.320.73 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา