นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 7,030 คน

ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

17 ธันวาคม 2562 283 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ลานบ่า ประธาน อสม. ทุกหมู่บ้าน ผู้แทนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยพร้อมเพียงกัน

 

ดาวน์โหลดรูปกิจกรรม

เปลี่ยนภาษา