นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 14 คน

เยี่ยมชม 7,188 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมพนักงาน คนงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานปลัดอบต.ลานบ่า

22 มิถุนายน 2563 92 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

การประชุมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ คนงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานปลัดอบต.ลานบ่า เพื่อร่วมวางแผน หาแนวทางดำเนินกินกรรมและปฏิบัติภารกิจร่วมกัน รับฟังนโยบายผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และติดตามการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.1.61 MB ดาวน์โหลด
.1.50 MB ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม 2 ภาพ

เปลี่ยนภาษา