นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 14 คน

เยี่ยมชม 6,410 คน

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

12 มิถุนายน 2563 86 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

วันศุกร์ ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา