นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 11 คน

เยี่ยมชม 6,431 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานส่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อน)

27 พฤษภาคม 2563 64 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563...

ท่านนายก นภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายก อบต.ลานบ่า....
ได้ส่งเจ้าหน้าที่ กู้ชีพ อบต.ลานบ่า ออกพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำ นำน้ำส่งให้ประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนที่ขาดน้ำอุปโภคบริโภค ในเขตพื้นที่ บ้านจางวางพัฒนา ม.18 ต.ลานบ่า อย่างต่อเนื่อง...

หลังจากที่ได้รับการแจ้ง ประสานขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ กู้ชีพ อบต.ลานบ่า ดำเนินการเรียบร้อย...

 


ประมวลภาพกิจกรรม 4 ภาพ

เปลี่ยนภาษา