นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 8 คน

เยี่ยมชม 6,187 คน

ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

1 มิถุนายน 2563 82 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563...

#กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ท่านนายกนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร นายกอบต.ลานบ่า ประธานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า

ท่านกำนันเอนก สารีคำ กำนันตำบลลานบ่า

ท่านรองนัชชา วงษ์ภูงา รองนายก อบต.ลานบ่า

ท่านผู้ใหญ่อรพิน แก่นน้อย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านร่องดู่ ม.4 ต.ลานบ่า

พร้อมด้วย..คณะกรรมการ กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า ได้มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้กับญาติ นายแสวง ทองมุก (ผู้เสียชีวิต) สมาชิกกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลฯ
บ้านร่องดู่ ม.4 ต.ลานบ่า จำนวนเงิน 20,000 บาท  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.2.00 MB ดาวน์โหลด
.2.04 MB ดาวน์โหลด

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา