นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 17 คน

เยี่ยมชม 7,171 คน

ข่าวกิจกรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

28 สิงหาคม 2563 48 ครั้ง กัลยากร เนื่องวัง แชร์  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563

 


ติดต่อสอบถามได้ที่ : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า โทร 056 913 500

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.24.22 KB ดาวน์โหลด
.113.00 KB   แสดงภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม 1 ภาพ

เปลี่ยนภาษา