นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 58,088 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
7 พ.ค. 64งานซ่อมแซมไฟส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน บริเวณบ้านร่องดู่ หมู่ 4 และบ้านสักหลง หมู่ 17 แชร์  
5 พ.ค. 64งานซ่อมระบบประปาภายในหมู่บ้านโนนทอง หมู่ 1 แชร์  
1 พ.ค. 64กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต บ้านดงเมือง หมู่ 10 แชร์  
29 เม.ย. 64ส่งผู้ป่วย แชร์  
27 เม.ย. 64ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านวังโป่ง หมู่ 3 แชร์  
25 เม.ย. 64ส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านวังโป่ง หมู่ 3 แชร์  
19 เม.ย. 64กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 11 แชร์  
17 เม.ย. 64กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้แก่ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต บ้านดงเมือง หมู่ที่ 10 แชร์  
16 เม.ย. 64ซ่อมระบบการผลิตน้ำประปาบ้านร่องดู่ หมู่ 4 แชร์  
15 เม.ย. 64กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต บ้านดงเมือง หมู่ที่ 10 แชร์  
12 เม.ย. 64ซ่อมระบบการผลิตน้ำประปา หมู่ 7 บ้านจาางวาง แชร์  
9 เม.ย. 64เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงหายใจไม่อิ่ม  แชร์  
9 เม.ย. 64รถยนต์กระบะเฉี่ยวชนรถจักรยาน แชร์  
8 เม.ย. 64ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะในพื้นที่บ้านร่องดู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าขาม หมู่ที่ 5 บ้านจางวาง หมู่ที่ 7 และบ้านสักหลง หมู่ที่ 17 แชร์  
8 เม.ย. 64ปวดสะโพกปวดศีรษะ แชร์  
7 เม.ย. 64สำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินจากวาตภัย ในพื้นที่บ้านลานบ่าพัฒนา หมู่ที่ 16 แชร์  
7 เม.ย. 64ต้นไม้ล้มทับถนนหน้าสนามบินเพชรบูรณ์ แชร์  
6 เม.ย. 64ผู้ป่วยเบาหวาน เท้าเป็นแผลซ้ำบวม แชร์  
5 เม.ย. 64ส่งพระป่วย บ้านงิ้วงาม แชร์  
5 เม.ย. 64ส่งผู้ป่วย งิ้วงาม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/11 | แสดง 20 จาก 201 รายการ
เปลี่ยนภาษา