นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 98 คน

เยี่ยมชม 32,583 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ส.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  แชร์  
21 ส.ค. 63โครงการฝึอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แชร์  
3 ก.ค. 63กิจกรรมถวายเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสามเณร ตำบลลานบ่า แชร์  
22 มิ.ย. 63การประชุมพนักงาน คนงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานปลัดอบต.ลานบ่า  แชร์  
19 มิ.ย. 63การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  แชร์  
12 มิ.ย. 63การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563  แชร์  
1 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า แชร์  
31 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจประจำตำบลลานบ่า เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 แชร์  
27 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานส่งน้ำบรรเทาความเดือดร้อน) แชร์  
30 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่องานบริการทะเบียนพาณิชย์ของสำนักงานทะเบียนพาณิชย์องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า แชร์  
28 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน แชร์  
26 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า แชร์  
19 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (เหตุเพลิงไหม้) แชร์  
16 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน แชร์  
14 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน แชร์  
13 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยแล้ง-ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค) แชร์  
9 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน แชร์  
8 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณภายในหมู่บ้าน แชร์  
1 เม.ย. 63ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี แชร์  
25 มี.ค. 63ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 27 รายการ
เปลี่ยนภาษา