นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 140 คน

เยี่ยมชม 31,685 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  08-1971-6732

 • นางนัชชา วงษ์ภูงา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  09-4638-9997

 • นายเกรียงศักดิ์ อุ่นเรือน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  06-1526-5155

 • นายจักรพันธุ์ ล้ออุทัย

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

  09-9245-1629

เปลี่ยนภาษา