เมนูหลัก

กิจการสภา - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 2612 มิ.ย. 63
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 25632812 ก.พ. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25622812 ก.พ. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563276 ก.พ. 63
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563256 ก.พ. 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 25622727 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB