นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 42 คน

เยี่ยมชม 58,033 คน

ประกาศประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
8 เม.ย. 64ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
10 ก.พ. 64ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
12 ก.พ. 63ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
6 ก.พ. 63ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
6 ก.พ. 63ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา