เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.ลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

หมู่ที่ 7 ตำบลลานบ่า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
67110

โทรศัพท์ 056-029356
โทรสาร 056-029356
อีเมล์ abtlanbra01@gmail.com

สายตรงนายก 081-971-6732


0.01s. 0.50MB