เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์,อบต.ลานบ่า ต.ลานบ่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า

หมู่ที่ 7 ตำบลลานบ่า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
67110

โทรศัพท์ 0-5691-3500
โทรสาร 0-5691-3500 ต่อ 17
อีเมล์ abtlanbra01@gmail.com

0.01s. 0.50MB