นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า
08-1971-6732

ออนไลน์ 41 คน

เยี่ยมชม 58,067 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน บ้านไร่พัฒนา หมู่ 14  แชร์  
1 พ.ค. 64กองทุนฯ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพสมาชิกฯ บ้านดงเมือง หมู่ 10 แชร์  
30 เม.ย. 64การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลลานบ่า แชร์  
19 เม.ย. 64 กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต บ้านงิ้วงาม หมู่ 11 แชร์  
17 เม.ย. 64 กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลลานบ่า มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพให้แก่ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต บ้านดงเมือง หมู่ 10 แชร์  
15 เม.ย. 64กองทุนฯ มอบเงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพสมาชิกบ้านดงเมือง หมู่ 10 แชร์  
13 เม.ย. 64 จุดบริการประชาชน ปี 2564 (130464) แชร์  
10 เม.ย. 64จุดบริการประชาชน ปี 2564 แชร์  
9 เม.ย. 64มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ(วาตภัย) บ้านลานบ่าพัฒนา หมู่ 16 แชร์  
25 มี.ค. 64ประชุมแผนตำบลลานบ่า ปี 2565 -2566  แชร์  
25 มี.ค. 64การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 แชร์  
19 มี.ค. 64พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ แชร์  
13 มี.ค. 64กีฬาผู้สูงอายุ อ.หล่มสัก ประจำปี 2564 แชร์  
12 มี.ค. 64ประชุมการการขอใช้ที่ดินของรัฐ เพื่อใช้เป็นท่าอากาศยาน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
12 มี.ค. 64ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย พายุพัดบ้านเรือนพัง แชร์  
11 มี.ค. 64ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 2 แชร์  
5 ก.พ. 64การประชุมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แชร์  
3 ม.ค. 64กิจกรรมหน้าเสาธงเพื่อเสริมสร้างวินัยและรับฟังข้อคิดเห็น แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา